Digitalisering

Digitalisering kan voor nieuwe mogelijkheden zorgen, onder meer op het vlak van sociaal contact, cultuurparticipatie en toegang tot informatie en diensten. Maar digitalisering creëert en versterkt ook kwetsbaarheid. Ouderen die niet over de nodige middelen of digitale kennis beschikken vallen uit de boot. Zo ervaren zij problemen in de dienstverlening in het dagdagelijkse leven, vb. een nieuwe ID-kaart aanvragen gebeurt in veel lokale besturen na het online maken van een afspraak. Hun contacten met loketbedienden worden schaarser, ze moeten extra betalen voor persoonlijke basisdienstverlening en stellen machteloos vast dat buurtwinkels hun deuren sluiten en bankfilialen uit het straatbeeld verdwijnen.

Hoe kan je hier lokaal mee aan de slag?

Een deel van de inwoners, waaronder ouderen, hebben geen digitale middelen in hun bezit. Dit belemmert hun digitale participatiemogelijkheden en bijgevolg de participatie aan de vergaand gedigitaliseerde samenleving. Het is dus als lokaal bestuur aangeraden om toegang tot digitale hulp(middelen) te voorzien. Meer bepaald pleiten we voor toegang tot gratis wifi, computers, oplaadpunten en over de mogelijkheid tot printen.
Het gebrek aan bepaalde digitale vaardigheden leidt ook tot minder digitale participatiemogelijkheden. Gemeenten kunnen digitale oefenkansen stimuleren, op maat van bepaalde doelgroepen. Dit kunnen workshops, cursussen, voordrachten … zijn. Dit gebeurt bij voorkeur in samenwerking met een externe partner zoals een ouderenvereniging aangezien zij expertise hebben in het aanbrengen van digitale vaardigheden aan de doelgroep ouderen.
Inwoners kunnen op elk moment digitale problemen ervaren. Het lokaal bestuur kan begeleiding voorzien bij digitale vragen in de vorm van digibanken, digidokter, buddyproject, mediacafés … Belangrijk is dat deze initiatieven erg laagdrempelig zijn. Werk daarnaast ook outreachend zodat de meest kwetsbaren ook bereikt worden.
Het is belangrijk om een aanspreekpunt voor alle acties rond digitale vaardigheden te voorzien. Het is nuttig dat er een overzicht beschikbaar is van alle digitale activiteiten. Verder is er nood aan coördinatie tussen alle partners die rond digitale thema’s bezig zijn.
De websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Hiervoor zijn de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), in het Nederlands de richtlijnen voor toegankelijke webinhoud, uitgeschreven. Deze richtlijnen vertrekken vanuit de vier principes van webtoegankelijkheid: waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust. Deze Europese richtlijn is bindend, Vlaanderen zette deze om in het Bestuursdecreet.
Ondanks al bovenstaande initiatieven, zal er altijd een digitale kloof blijven bestaan. De digitale trein gaat razendsnel waardoor er steeds nieuwe technologieën en vaardigheden vereist zijn. Het is dan ook aangeraden om naast de digitale mogelijkheden te blijven inzetten op fysieke dienstverlening, zodat niemand uitgesloten wordt.

Interessante webpagina’s

Scroll naar boven