Vief provincie Antwerpen verspreidt flyer over ouderenbeleid

Het nationaal secretariaat van Vief vzw heeft samen met de partners van Stem Ervaren 2024 30 aanbevelingen gepubliceerd n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024. Maar ook onze regio’s en lokale afdelingen hebben aandacht voor de lokale verkiezingen. Zo heeft Vief provincie Antwerpen een flyer ontworpen om het belang van een doordacht ouderenbeleid te benadrukken. De flyer “Ouderenbeleid, ook voor uw toekomst!” is zorgvuldig samengesteld door betrokken Vief-bestuursvrijwilligers van diverse lokale Vief-afdelingen in de provincie Antwerpen. Deze toegewijde vrijwilligers hebben gezamenlijk bijgedragen aan het ontwikkelen van de inhoud en boodschap van de flyer, met als doel de bewustwording te vergroten over het belang van ouderenbeleid en de impact ervan op de toekomst van de oudere generatie.

In een samenleving die voortdurend evolueert, is het cruciaal om niet alleen naar het heden te kijken, maar ook naar de toekomst. Onze ouderen hebben de fundamenten gelegd voor de welvaart die we vandaag genieten, en het is nu onze verantwoordelijkheid om een beleid te voeren dat niet alleen hun welzijn waarborgt, maar ook de belofte van een zorgzame oude dag voor de komende generaties. Deze flyer, getiteld ‘Ouderenbeleid, ook voor uw toekomst!’, is ontworpen om de aandacht van alle politieke mandatarissen te vestigen op de essentie van een doordacht en inclusief ouderenbeleid. Het is een oproep tot actie, een herinnering dat het creëren van een gezonde en ondersteunende omgeving voor ouderen niet slechts een kwestie is van mededogen, maar ook van strategische langetermijnplanning.

 

De flyer belicht de volgende kernpunten:

 • Gegarandeerde betaalbare zorg voor iedereen
  Een effectief gezondheidszorgsysteem moet gegarandeerde betaalbare zorg voor iedereen waarborgen, waardoor gezondheidsdiensten toegankelijk worden zonder financiële barrières.
 • Zorg voor een optimale online én offline dienstverlening
  Het streven naar optimale online en offline dienstverlening is essentieel om de behoeften van de samenleving adequaat te vervullen, waarbij technologische vooruitgang en persoonlijke interacties hand in hand gaan.
 • Maak het openbaar vervoer toegankelijk, aantrekkelijk en comfortabel & hou het betaalbaar
  Een doeltreffend mobiliteitsbeleid dient het openbaar vervoer toegankelijk, aantrekkelijk en betaalbaar te maken, waardoor duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd en het gemak voor alle burgers wordt vergroot.
 • Zorg ervoor dat elke oudere met zijn pensioen een kwaliteitsvol leven kan leiden
  Het waarborgen van een kwaliteitsvol leven voor elke oudere met zijn pensioen vereist beleidsmaatregelen die sociale voorzieningen en gezondheidszorg ondersteunen, waardoor een waardige ouderdom wordt bevorderd.

Vief Antwerpen wenst met deze flyer dus aandacht te vragen aan alle politieke mandatarissen om vier voorgestelde punten rond een goed ouderenbeleid, op te nemen in hun verkiezingsprogramma. Aan de Vief-verenigingen wordt gevraagd om dit mee te verspreiden op grote schaal: bij hun leden, bij de advies- en /of seniorenraad, bij de plaatselijke politiekers, …


Dit is weer een mooi voorbeeld hoe je als lokale vereniging, ouderenadviesraad, … je stempel kan proberen drukken op de verkiezingsprogramma’s en het beleid dat nadien uitgeschreven wordt. Wil je jouw initiatief ook in de kijker zetten? Laat het ons gerust weten via het contactformulier op de website.

 

Scroll naar boven