Vief pleit voor een Vlaamse minister van ouderenbeleid

Ouderenbeleid is meer dan enkel ouderenzorg.

Vandaag is 21% van de Vlaamse bevolking 65 jaar of ouder, dat is meer dan 1 op 5. Dit cijfer zal de komende jaren enkel stijgen gezien de vergrijzing die op ons afkomt. Het Vlaams parlement besliste reeds in april 2004 om een tandje bij te steken en meer werk te maken van ouderenbeleid. Daarop werd de Vlaamse Ouderenraad opgericht en er zou ook jaarlijks een ouderenbeleidsplan worden geschreven. Daarenboven besliste men dat er een minister bevoegd voor ouderenbeleid moest komen.

De Vlaamse Ouderenraad doet intussen zijn werk en er werd werk gemaakt van een ouderenbeleidsplan. Maar de minister die hiervoor bevoegd is, die kwam er niet. Er is wel een minister bevoegd voor ouderenzorg, dit valt namelijk onder de bevoegdheid van de minister van Welzijn, volksgezondheid en gezin. Maar alle andere zaken met betrekking tot ouderen(beleid) zijn verdeeld onder alle andere ministers.

Resultaat is dat een kwart van de kiesgerechtigde bevolking  – 27% van de Vlaamse kiesgerechtigden is 65 jaar of ouder – zich vandaag niet vertegenwoordigd voelt. Er is geen minister die hun belangen verdedigd. In tegenstelling tot de jongeren, want er is wel een minister bevoegd voor jeugd.

Ouderenbeleid is meer dan ouderenzorg. Niet alle ouderen hebben zorg nodig. Er zijn ook nog heel actieve ouderen, die ook noden en wensen hebben, en zij worden momenteel vergeten. Denken we maar aan mobiliteit, wonen, digitalisering,  ageisme, openbare ruimte met basisvoorzieningen, cultuur, … Aangezien zij een grote demografische groep in onze samenleving vormen, wordt het dringend tijd om hier iets aan te veranderen.

De laatste legislaturen werd er in de meeste lokale besturen, gelukkig, wel een schepen bevoegd voor senioren of ouderenbeleid aangeduid. We kunnen ons echter niet van de mening ontdoen dat velen onder hen wat extra ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid zouden mogen ontvangen en/of kunnen gebruiken.

Conclusie

Vief meent dat de volgende Vlaamse regering best werk maakt van een minister bevoegd voor ouderenbeleid in zijn totaliteit.

Dit om alle bezorgdheden die we formuleerden in de toelichting weg te werken, zodat elke oudere zich aangesproken, betrokken en gehoord voelt door de beleidsmakers. Het kan de kloof tussen het regionaal niveau en de burger alleen maar ten goede komen.

Het voorstel voor de aanstelling van een minister van ouderenbeleid in de volgende regering werd  op 21 maart 2024 op applaus onthaald tijdens de studiedag Recht op Grijs. Bouwen aan ouderenbeleid in het Vlaams Parlement en kreeg alvast de politieke steun van Irina De Knop (Open Vld).

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven