De kiem voor het project ‘Stem Ervaren 2024’

2024 wordt een jaar vol politieke verkiezingen. Op 9 juni trekken we naar het stemhokje voor de Europese, federale en regionale verkiezingen. Op 13 oktober mogen we gaan stemmen voor de provinciale en lokale verkiezingen. Met de nadruk op mogen want er heerst namelijk niet langer een opkomstplicht. Het schrappen van de opkomstplicht was een van de redenen om het initiatief “Stem Ervaren 2024 – Samen naar een leeftijdsvriendelijk beleid” op te starten. Hieronder lees je waarom Gilbert Raymaekers, voorzitter van Vief vzw, en Katrien Allaert, nationaal secretaris van ACLVB, het zo belangrijk vinden dat ouderen toch hun stem gaan uitbrengen.

Ik vrees dat een aanzienlijk deel van de oudere bevolking hun stem niet zal uitbrengen en dit zou een enorm gemis. Participatie van ouderen is essentieel om een rechtvaardige, inclusieve en duurzame samenleving te creëren. Het is belangrijk dat de behoeftes en belangen van alle leeftijden en groepen worden vertegenwoordigd en gerespecteerd. Volgens mij zijn er drie redenen waarom ouderen een belangrijke actor zijn:

1. Ze zijn ervaringsdeskundigen
Ouderen hebben al een hele rugzak met ervaring uit hun dagdagelijkse leven en professionele carrière. Het zou zonde zijn om deze kennis verloren te laten gaan.

2. Ze zijn een belangrijk deel van de bevolking, ze kunnen samen mee zoeken naar oplossingen voor de vergrijzingsvraagstukken
21% van de Vlaamse bevolking is momenteel 65 jaar of ouder. Dat is meer dan een vijfde van de bevolking. Betrek de oudere bevolking bij alle beleidsvraagstukken en zeker met degene die betrekking hebben op hun eigen leven.

3. Dit bevordert de interactie tussen de verschillende generaties
Het idee leeft vaak dat ouderen in de weg staan van de jongere generatie. Dit beeld is onjuist. We pleiten net voor intergenerationele dialoog waarbij alle generaties van elkaar kunnen leren.

Daarom gaan we samen met onze partners ACLVB E-team, Onbegrensd LM en Liever Thuis LM aan de slag om ouderen te informeren en te overtuigen dat het belangrijk is om te gaan stemmen. Om een representatieve uitslag te krijgen, is het belangrijk dat het merendeel van de ouderen zal stemmen. Tevens telt elke stem meer door dan vroeger door de gewijzigde spelregels bij de lokale verkiezingen.

Gilbert Raymaekers, voorzitter Vief vzw


Nu er bij de lokale en provinciale verkiezingen van 13 oktober geen opkomstplicht meer is, bestaat het gevaar dat – vooral oudere – mensen niet meer de moeite zullen nemen naar het stemhokje te gaan. Nochtans blijft dit belangrijk, aangezien meer dan een vijfde van de Vlaamse bevolking 65 jaar of ouder is! De politieke stem van deze aanzienlijke groep moet gehoord worden. De Liberale Vakbond wil – in hoofde van het E-Team – mee haar schouders onder het project ‘Stem Ervaren’ zetten omdat wij de sociale rechten van éénieder verdedigen, ook van hen die niet langer actief zijn in het bedrijfsleven. Vlaanderen betaalde in 2022 aan 1.441.249 mensen maandelijks een pensioen uit. Als sociale partner beheren we mee de instellingen van de sociale zekerheid. We moeten er samen voor zorgen dat de levenskwaliteit en de koopkracht van de gepensioneerde niet aangetast wordt. Het is daarom belangrijk als groep te wegen op de politieke beslissingen en dat begint met het uitbrengen van je stem!

Katrien Allaert, nationaal secretaris ACLVB

Scroll naar boven