30 aanbevelingen voor een lokaal leeftijdsvriendelijk beleid

We pleiten voor het rekening houden met de noden en behoeften van ouderen op het lokale beleidsniveau. Bijna alle lokale beleidsdomeinen hebben een invloed op het dagelijkse leven van ouderen, echter kiezen we ervoor om ons toe te spitsen op vijf thema’s. De geformuleerde aanbevelingen zijn zowel gericht naar burgers als beleidsmakers. Burgers kunnen wegen op de inhoud van plaatselijke partijprogramma’s door bijvoorbeeld een memorandum op te stellen. Daarnaast hopen we dat politieke partijen ook rekening houden met deze aanbevelingen tijdens de opmaak en eventuele uitvoering van hun partijprogramma.

De 5 gekozen thema’s zijn:

 

 
Scroll naar boven