Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen start Vief vzw, in samenwerking met ACLVB E-team, Liever Thuis LM en Onbegrensd LM, met het initiatief “Stem Ervaren 2024 – Samen naar een leeftijdsvriendelijk beleid”. Hiermee willen we benadrukken dat ouderen nog een stem hebben en dat het belangrijk is om deze te blijven gebruiken, ondanks het afschaffen van de opkomstplicht.

Concreet zijn er twee acties waar je zelf mee aan de slag kan:

  1. We benadrukken de politieke bijdragen van ouderen in het lokaal beleid. Hiervoor hebben we ter inspiratie 30 aanbevelingen voor een lokaal leeftijdsvriendelijk beleid geformuleerd. Met deze actiepunten kan zowel de burger als de politiek aan de slag gaan.

  2. We organiseren regionale vormingen waarbij je gevormd kan worden tot een stemambassadeur. Tijdens deze vorming wordt het historisch en hedendaags belang van stemmen aangekaart en wordt er ingegaan op enkele praktische kwesties.

 

 

Scroll naar boven